Závislosti

Domů / LÉČBA / Závislosti

Obor adiktologie – závislostí se zabývá zdravotními a sociálními problémy, které vznikají v souvislosti s užíváním návykových látek (například alkoholu, nelegálních drog), či jinými formami závislostního chování (například patologické hráčství).

Komplexní léčba závislostí (mužů i žen) odpovídá složité podmíněnosti závislostního chování. Rizikové faktory pro vznik závislosti se objevují jak v biologické konstituci, tak v psychosociální oblasti a hodnotové orientaci konkrétního člověka. Léčba se musí postupně vypořádat s mnoha situačními, zvykovými a historickými souvislostmi vzniku závislostního chování.

Ústavní léčba závislostí se zaměřuje na dosažení a udržení abstinence a na co největší resocializaci pacienta. Program ústavní léčby je komplexně strukturován, obsahuje odpovídající terapeutické aktivity zdravotnické, psychoterapeutické, výchovně-režimové, resocializační i volnočasové. Vedle abstinence je klíčovým terapeutickým úkolem podpora adaptačního potenciálu jedince pro jeho návrat do přirozeného životního prostředí.