Psychiatrie pro dospělé

Domů / LÉČBA / Psychiatrie pro dospělé

V Psychiatrické nemocnici Bohnice léčíme celou škálu duševních onemocnění. Hlavní skupiny tvoří poruchy nálady, bipolární afektivní poruchy, schizofrenní poruchy, poruchy osobnosti a neurotické poruchy.

Psychiatrickou péči dospělým pacientům poskytujeme v rámci osmi primariátů na osmnácti odděleních. Psychiatrická péče je v naší nemocnici rozdělena na akutní a následnou.

Akutní lůžková péče je nutná při akutním průběhu duševního onemocnění. Cílem léčby zaměřené „na úzdravu“, kterou v naší nemocnici prosazujeme, není jen odstranění symptomů nemoci a stabilizace zdravotního stavu pacienta, ale vytvoření podmínek pro co nejuspokojivější samostatný život. Proto klademe důraz na psychiatrickou rehabilitaci a posilování kompetencí každého jednotlivce.

Následná péče je určena pro pacienty k doléčení psychických stavů, které není možné zvládnout na akutním oddělení.

Během hospitalizace na některém z oddělení následné péče pokračují terapeutické aktivity, psychiatrická rehabilitace i příprava na každodenní fungování po návratu z nemocnice. Každému z uživatelů psychiatrické péče nabízíme pomoc s hledáním cesty k uspokojivému životu a k naplnění cílů, které si sám stanoví.