Gerontopsychiatrie

Domů / LÉČBA / Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie (psychiatrie pro seniory) se zabývá především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří, po 65. roce života. Senioři trpící duševním onemocněním, které vzniklo v mládí nebo ve středním věku, zůstávají obvykle v péči psychiatrů pro dospělé a neléčí se na odděleních pro seniory.

Gerontopsychiatrická oddělení pečují nejčastěji o seniory trpící organickými duševními poruchami. Nejvýznamnějšími organickými duševními poruchami jsou demence a deliria. Gerontopsychiatrie se však věnuje i depresím ve stáří, závislostem na návykových látkách u seniorů (analgetika, hypnotika a jiné léky, alkohol), paranoidním a halucinatorním stavům.

Psychicky nemocní senioři mívají často i mnohé jiné zdravotní potíže. Může jít například o souběžná somatická onemocnění nebo omezenou schopnost pohybu. Vyšší věk přináší také různá další omezení, která vyžadují intenzivnější ošetřovatelskou péči.

Senioři se nejlépe cítí ve známém domácím prostředí. Součástí akutní léčby proto musí být také rehabilitační a resocializační péče, která seniorům umožní co nejplnější návrat k běžnému životu.