# Podpora dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotnických služeb

Psychiatrická nemocnice Bohnice se od 1. dubna 2021 stala příjemcem programu

“PODPORA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB”

Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – 03.3 Sociální inovace a mezinárodní. Projekt MZ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu MZ je vytvoření a implementace funkčního systému profesionálně řízeného dobrovolnictví v českém zdravotnictví, který bude zapojen do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb pacientům v ČR.

Na základě metodických pokynů projektu byla v Psychiatrické nemocnici rozšířena pozice koordinátora dobrovolníků, kterou zastává Luboš Chlad, DiS.

Více informací o dobrovolnickém programu naleznete zde.