# Volná místa pro nové zájemce o terapeutickou léčbu

Oddělení 3 – denní stacionář pro ambulantní pacienty nabízí volná místa pro zájemce o terapeutickou léčbu.
Stacionář poskytuje pomoc a léčbu lidem s neurotickými, afektivními, posttraumatickými a osobnostními problémy.

Jedná se o intenzivní 6 týdenní (dle dohody i déle) terapeutický program pro motivované, spolupracující pacienty v kompenzovaném stavu. Kontraindikací je psychotické onemocnění, závislostní problematika jako dominující faktor, hluboká deprese, mánie, výrazný kognitivní deficit, který by neumožňoval intenzivní terapeutickou práci.

Ve stacionáři máme otevřeny tři paralelní terapeutické skupiny. Skupina zaměřená převážně na pacienty s neurotickými a vztahovými obtížemi, dále pro pacienty s různými poruchami osobnosti a třetí skupina se více věnuje poruchám nálad, psychosomatickým onemocnění, hůře kompenzovaným neurotickým pacientům.

Skupiny jsou polouzavřené, přístup nových členů je možný vždy jednou týdně, v pondělí.
Více informací naleznete zde.