1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Ostatní

Vzdělávací program pro sestry

IPVZ ve spolupráci s Psychiatrickou sekcí ČAS pořádá zážitkově vzdělávací program pro sestry, které chtějí získat dovednosti v oblasti psychoterapeutické péče. Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry Cílem kurzu je připravit všeobecné/psychiatrické sestry k získání základních psychoterapeutických dovedností. Akreditace: Kurz je akreditován … » číst více

Akce se v letošním roce neuskuteční v plánovaných termínech

Vzhledem k současné situaci, kdy Česká republika čelí epidemii nemoci COVID-19 způsobené šíření koronaviru SARS CoV-2, se tradiční kulturně-společenské akce konané v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v původně plánovaných termínech neuskuteční.O dalším průběhu Vás budeme informovat.Děkujeme za pochopení. MUDr. Martin Hollý, MBAředitel … » číst více

Proč se kácí?

Vznikne nový pavilon urgentního příjmu Po více než 100 letech se bude v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice stavět zcela nový, moderní pavilon urgentního příjmu. Vznikne na pozemcích parc. č. 417/1 a 417/2, k. ú. Bohnice – tedy v oblasti, která se nachází … » číst více

Poděkování

Děkujeme za vaše dary! V rámci epidemie nemoci COVID-19 způsobené šířením koronaviru SARS-CoV2 se i v naší nemocnici v posledních týdnech nedostávalo adekvátního množství ochranných pomůcek. Proto jsme počátkem března vyzvali širokou veřejnost o pomoc se získáváním těchto pomůcek, zejména jednorázových a … » číst více

Zákaz návštěv v Psychiatrické nemocnici Bohnice

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_1.html – platí v Psychiatrické nemocnici Bohnice.   ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ   Související výjimky, které umožňují návštěvu na nezbytně nutnou dobu: návštěvy na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie jsou povoleny zákonným zástupcům nezletilých pacientů … » číst více

Zrušení vyhlášení vítězů literární soutěže Kouzelný klíč

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče, v souvislosti s nastalými omezeními, která je třeba dodržovat, abychom zabránili nekontrolovanému a rychlému šíření koronaviru, došlo rovněž i k podstatným změnám týkajících se naší soutěže Kouzelný klíč. Proto Vás všechny prosím o pochopení … » číst více

Jak vzniká dokumentární film?

SEMINÁŘ S DOKUMENTARISTKOU A JEDNOU Z REŽISÉRŮ CYKLU ČESKÉ TELEVIZE „REFORMA PÉČE O DUŠI“ ROZÁLIÍ KOHOUTOVOU Dokumentaristka představí některé své filmy, prozradí vám jak vznikaly po stránce produkční i technické. Kolik dnes stojí vyrobit dokumentární film a co k tomu potřebujete? Kde … » číst více

Akreditační šetření v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice dlouhodobě usiluje o udržení a zlepšování systému řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče se všemi souvisejícími aktivitami. Toto deklarované úsilí je opakovaně prověřováno externím auditem. Ve dnech 4. – 7. 11. 2019 proběhlo v Psychiatrické nemocnici Bohnice úspěšné … » číst více

Vánoční trhy před kostelem sv. Václava

  Vánoční trhy před kostelem sv. Václava 8.12.od 13:00 hodin   Prodej výrobků pacientů z terapeutických dílen a oddělení PN Bohnice. Prezentace spřátelených organizací např. Bona, o.p.s., SDH Praha 8, Centra duševního zdraví Prahy 8 a dalších. Občerstvení, živý betlém a zpívání … » číst více