Dětské oddělení

Domů / LÉČBA / Dětské oddělení

Primariát Dětské oddělení vede MUDr. Michal Považan.
Vrchní sestra: Bc. Ondřej Plecháček.

MUDr. Michal Považan

Bc. Ondřej Plecháček

Tento primariát má dvě oddělení:

Příjmové oddělení pro chlapce a dívkyoddělení 28.
Uzavřené oddělení pro chlapceoddělení 27 I. p.

„Součástí terapeutického programu dětského oddělení je režimová terapie, individuální a skupinová psychoterapie, edukace a práce s rodinou. Využíváme také možností ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie. Nechybí ani sportovně-pohybové aktivity. Na statku v areálu nemocnice funguje socioterapeutická farma, kde je dětem poskytována kvalitní hipoterapie. Nezapomínáme samozřejmě na nácvik sociálních dovedností a přípravu do školy.“

MUDr. Michal Považan


Příjmové oddělení pro chlapce a dívky – oddělení 28

„Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Zaměřujeme se na diagnosticko-stabilizační pobyty. Upřednostňujeme individuální přístup a soustředíme se na spolupráci s celou rodinou.

Oddělení má 40 lůžek, v přízemí 20 lůžek pro dívky a dalších 20 lůžek v prvním patře. První patro je koncipované jako koedukované oddělení. Dívky a chlapci jsou na oddělených pokojích.

Na jednom pokoji jsou maximálně tři lůžka. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Součástí oddělení jsou čtyři pokoje zvýšené péče. Každý z nich má tři lůžka. Na dívčím oddělení máme 6 lůžek zvýšené péče a na koedukovaném je to také 6 lůžek. Nicméně kvůli bezpečí nikdy nepoužíváme všechna lůžka zvýšené péče na jednom pokoji najednou.

K prostorám dětského oddělení patří zahrada a hřiště. Lůžková část je oddělena od terapeutické části a od prostor základní školy, která funguje při Psychiatrické nemocnici Bohnice. Základní škola je součástí dětského oddělení. Má propojenost se ZŠ v Poznaňské ulici, která má speciální program pro děti s psychickým onemocněním. Pacienti, kteří jsou žáky středních škol, mají možnost přípravy do školy individuálně.

Pracovní tým dětského oddělení se skládá z čtyř- pěti lékařů, dvou psychologů, dvou terapeutů a středního zdravotního personálu. Naše oddělení spolupracuje s celou psychiatrickou nemocnicí, při nedostatku lůžek nebo při přijetí výrazně neklidných pacientů je možný příjem přes dospělé oddělení s tím, že na oddělení se neléčí děti a mladiství s problematikou závislosti na návykových látkách.

MUDr. Michal Považan.


Dětské oddělení, chlapci – oddělení 27 I. p.

Oddělení zaměřené na léčbu psychických onemocnění adolescentů. Věkové rozpětí je od 13-18 let. Jedná se o uzavřené oddělení aktuálně s 12 lůžky, ale postupným rozšířením na kapacitu 20 lůžek.

Na oddělení je zavedený terapeutický program, který je propojen s dětským oddělením na pavilonu 28. Pacienti mají možnosti jak vzdělávání (pokud jde o chlapce s povinnou školní docházkou) v ZŠ při PN Bohnice nebo individuální školní přípravy (střední školy, SOU). Pacienti se účastní terapeutických aktivit na pavilonu 27, ale v rámci programu je zapojujeme i do některých terapeutických aktivit na pavilonu 28.

Pacienti plně můžou využívat i zahradu dětského oddělení na pavilonu 28. Terapeutický tým je propojený s dětským oddělení, ale přednostně má oddělení svého psychologa a aktuálně jednoho lékaře (s výhledem na rozšíření na dva).

Oddělení má 3 a 4 lůžkové pokoje, nicméně nemá pokoje zvýšené péče, co neumožňuje hospitalizaci pacientů ve vážném stavu. Léčba je zaměřená na všechny psychické poruchy s výjimkou léčby závislosti.

MUDr. Michal Považan.