Interní oddělení

Domů / LÉČBA / Interní oddělení

Primariát Interní oddělení vede: MUDr. Zuzana Provazníková.
Emeritní primář: MUDr. Jan Hajíček.
Vrchní sestra: Jana Pražanová.

Primariát oddělení LDN vede: MUDr. Panczaková Helena.
Vrchní sestra: Mgr. Monika Weberová.

MUDr. Zuzana Provazníková
Primář interní oddělení

MUDr. Jan Hajíček
Emeritní primář interní oddělení

Jana Pražanová
Vrchní sestra interní oddělení

MUDr. Panczaková Helena
Primář oddělení LDN

Mgr. Monika Weberová
Vrchní sestra oddělení LDN

Tento primariát má dvě oddělení:
Interna oddělení 22 Oddělení s celkovou kapacitou 40 lůžek je rozděleno na dvě části. Pacientům je na tomto oddělení zajištěna komplexní somatická péče.
Léčebna dlouhodobě nemocných oddělení 25 LDN je rozdělena na dvě samostatné jednotky. V přízemí je 34 lůžek, v prvním patře je 29 lůžek. Obě oddělení jsou koedukovaná.

„Plníme funkci standardního interního oddělení zejména pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Pro celou Psychiatrickou nemocnici poskytuje ambulantní servius, ústavní pohotovostní službu a našich služeb využívají i bývalí zaměstnanci nemocnice. Naší velkou devizou je skutečnost, že interní oddělení je vnímáno jako „domácí zařizení“. V anketách spokojenosti pacientů organizované MZ s kvalitou poskytované péče se pravidelně umísťujeme na předních místech žebříčků. Těší nás, že se k nám pacienti v případě potřeby rádi vracejí“.

MUDr. Jan Hajíček


Interna – oddělení 22

Interní oddělení disponuje celkovou kapacitou 40 lůžek. Zajišťuje interní, diferenciálně diagnostickou, léčebnou a preventivní péči jak pro pacienty hospitalizované v PNB, tak pro pacienty přeložené z jiných zdravotnických zařízení či přijaté „zvenčí“.

Lůžková část interního oddělení je rozdělena na dvě části – oddělení Z (západ) s 21 lůžky a oddělení V (východ) s 19 lůžky. Pokoje jsou dvou až pětilůžkové. Všechny jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, komunikačním zařízením, televizí a lednicí. Každé oddělení má jeden pokoj zvýšené péče s možností přímého monitorování stavu pacienta z pracovny sester. Pokoje zvýšené péče jsou technicky vybaveny k monitorování vitálních funkcí.

Interní oddělení zajišťuje 24 hod. interní konziliární službu pro všechna oddělení PNB včetně diabetologického servisu.

Interní ambulance funguje jak pro pacienty z PNB, tak pro zaměstnance nebo propuštěné pacienty z oddělení. Je tím zajištěna i návazná ambulantní péče.

Činnost ambulance se stále pomalu rozšiřuje a zajišťuje další specializovaná vyšetření či výkony. Jde například o Holterovské monitorování EKG, krevního tlaku, spirometrická vyšetření, POCT vyšetření (např. CRP, INR, troponin, D-dimery, strep test), vyšetření ultrazvukem apod.

Interní oddělení díky své akreditaci umožňuje předatestační přípravu svým kmenovým lékařům a umožňuje splnit interní praxi lékařům psychiatrům, působícím v nemocnici, kteří se připravují na atestaci v oboru psychiatrie i lékařům jiných základních oborů z jiných zdravotnických zařízení.

MUDr. Jan Hajíček.


Léčebna dlouhodobě nemocných – oddělení 25

„Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice poskytuje služby zejména chronicky nemocným z obvodu Prahy 8. Přijímáni jsou pacienti, u kterých náročnost ošetřovatelské péče vylučuje pobyt v domácím prostředí. Příjem se uskutečňuje formou překladu z jiných zdravotnických zařízení či přímo z domova na doporučení ošetřujícího lékaře. Před přijetím je nutné vyplnit návrh na přijetí do LDN.

LDN zajišťuje péči o chronicky nemocné. Komplexní služby zahrnují kurativní a rehabilitační péči, režimová opatření, diagnostiku a také akutní intervence při komplikacích základního onemocnění. Dominující postavení má však podle něj rehabilitace a to jak fyzikální, tak resocializační se zaměřením na stimulaci psychické aktivity nemocných“.


Ambulance pro metabolická onemocnění a léčbu závislosti na tabáku (AMETA):

Činnost ambulance je zaměřena na prevenci metabolických a kardiovaskulárních nemocí. Poskytuje výživové poradenství při redukci hmotnosti i při poruchách příjmu potravy. K objektivizaci tělesného složení je možné provést biometrické vážení pomocí váhy InBody. S pacienty pracuje jak lékař, tak nutriční terapeutka.

Ambulance je dále specializovaná na léčbu závislosti na tabáku.

Funguje pro hospitalizované pacienty z Psychiatrické nemocnice Bohnice, zaměstnance i ambulantní pacienty.

Lékaři: MUDr. Zuzana Provazníková, MUDr. Kristina Sadílková, MUDr. Erika Kalinová.

Nutriční terapeut: Iveta Jozefová, DiS.