# Interní oddělení

Domů / LÉČBA / Interní oddělení

Primariát Interní oddělení vede: MUDr. Jan Hajíček.
Vrchní sestra: Jana Pražanová.

Primariát oddělení LDN vede: MUDr. Panczaková Helena.
Vrchní sestra: Mgr. Monika Weberová.

MUDr. Jan Hajíček Interní oddělení, oddělení č. 22

MUDr. Jan Hajíček
Primář interní oddělení

Jana Pražanová

Jana Pražanová
Vrchní sestra interní oddělení

MUDr. Panczaková Helena LDN, oddělení č. 25

MUDr. Panczaková Helena
Primář oddělení LDN

Mgr. Monika Weberová Geronto – následná péče

Mgr. Monika Weberová
Vrchní sestra oddělení LDN

Tento primariát má dvě oddělení:
Interna oddělení 22 Oddělení s celkovou kapacitou 40 lůžek je rozděleno na dvě části. Pacientům je na tomto oddělení zajištěna komplexní somatická péče.
Léčebna dlouhodobě nemocných oddělení 25 LDN je rozdělena na dvě samostatné jednotky. V přízemí je 34 lůžek, v prvním patře je 29 lůžek. Obě oddělení jsou koedukovaná.

„Plníme funkci standardního interního oddělení zejména pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Pro celou Psychiatrickou nemocnici poskytuje ambulantní servius, ústavní pohotovostní službu a našich služeb využívají i bývalí zaměstnanci nemocnice. Naší velkou devizou je skutečnost, že interní oddělení je vnímáno jako „domácí zařizení“. V anketách spokojenosti pacientů organizované MZ s kvalitou poskytované péče se pravidelně umísťujeme na předních místech žebříčků. Těší nás, že se k nám pacienti v případě potřeby rádi vracejí“.

MUDr. Jan Hajíček


Interna – oddělení 22

Oddělení s celkovou kapacitou 40 lůžek zajišťuje pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice interní diferenciálně diagnostickou a léčebně preventivní péči. „Pacienti našeho oddělení jsou přijímáni z ostatních pavilonů nemocnice nebo přímo z centrálního příjmu pacientů. Každého paciente se po příchodu na oddělení ujímá sestra, která ho seznámí s režimem a prostorovým uspořádáním pavilonu, zavede na pokoj a představí ostatním spolupacientům“ říká primář MUDr. Jan Hajíček.

Lůžková část interny je rozdělena na dvě části – oddělení Z (západ) s 21 lůžky a oddělení V (východ) s 19 lůžky. „Pokoje jsou dvou až pětilůžkové. Všechny jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, komunikačním zařízením, televizí a lednicí,“ uvádí Jan Hajíček. Každé oddělení má jeden pokoj zvýšené péče s možností přímého monitorování stavu pacienta z vlastní pracovny sester. „Pokoje zvýšené péče jsou technicky vybaveny k zajištění neodkladné pomoci u život ohrožujících stavů a kompletní kardiopulmonální reanimace.

Ambulantní část interny zajišťuje konzultační a konziliární služby pro psychiatrická oddělení, včetně diabetologického servisu. Na interní ambulanci je poskytována komplexní péče jak současným pacientům, tak těm, kteří byli už propuštěni, uvádí Jan Hajíček. Podle něj je tak mimo jiné zachována kontinuita pacient – ošetřující lékař i po ukončení hospitalizace. Ambulance, která byla původně primárně určená pro zaměstnance, se teď rozrůstá a zajišťuje další specializovaná vyšetření či výkony,“ říká Jan Hajíček. Jde například o Holterovské monitorování EKG, krevního tlaku, spirometrická vyšetření atd..

Interní oddělení díky své akreditaci umožňuje vykonávat praxi v oboru lékařům působícím v nemocnici, kteří se připravují na atestaci v oboru psychiatrie a lékařům jiných základních oborů z jiných zdravotnických zařízení.

MUDr. Jan Hajíček.


Léčebna dlouhodobě nemocných – oddělení 25

„Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice poskytuje služby zejména chronicky nemocným z obvodu Prahy 8. Přijímáni jsou pacienti, u kterých náročnost ošetřovatelské péče vylučuje pobyt v domácím prostředí. Příjem se uskutečňuje formou překladu z jiných zdravotnických zařízení či přímo z domova na doporučení ošetřujícího lékaře. Před přijetím je nutné vyplnit návrh na přijetí do LDN.

LDN zajišťuje péči o chronicky nemocné. Komplexní služby zahrnují kurativní a rehabilitační péči, režimová opatření, diagnostiku a také akutní intervence při komplikacích základního onemocnění. Dominující postavení má však podle něj rehabilitace a to jak fyzikální, tak resocializační se zaměřením na stimulaci psychické aktivity nemocných“.


Ambulance pro metabolická onemocnění a léčbu závislosti na tabáku (AMETA):

MUDr. Zuzana Provazníková, MUDr. Kristina Sadílková, MUDr. Erika Kalinová.