# Ochranné léčby

Domů / LÉČBA / Ochranné léčby

Primariát Ochranné léčby vede MUDr. Jiří Švarc PhD.
Vrchní sestra: Mgr. Vladimír Ochrana.

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. Ochranné léčby oddělení č.5 / 17

MUDr. Jiří Švarc PhD.

Mgr. Vladimír Ochrana Ochranné léčby, Dětské oddělení

Mgr. Vladimír Ochrana

Tento primariát má dvě oddělení:
Režimové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou – oddělení 5. Kapacita oddělení je 20 lůžek.
Příjmové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou nebo kombinovanou – oddělení 17. Oddělení je rozděleno na dvě samostatné části, celkový počet lůžek je 39.

„V severní části areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice stojí zdí obehnaný pavilon 17, který byl před více než 100 lety otevřen jako „zločiňák“. Do roku 1997 byl pronajat Vězeňské službě a šlo o vězeňské psychiatrické oddělení. Poté byl pavilon kompletně zrekonstruován a od r. 2000 se zde specializujeme na poskytování komplexní péče pro muže, kterým soud uložil ochranné léčení. Ochranné léčení se ukládá pachatelům trestného činu, jejichž příčetnost byla snížena duševní poruchou, nebo kteří spáchali trestný čin v souvislosti s užíváním návykové látky. Tito se léčí na Pavilonu 17, zatímco spolupracující pacienti s ochranným léčením sexuologickým jsou umístěni na Pavilonu 5”.

Uvádí MUDr. Jiří Švarc PhD.


Režimové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou – oddělení 5

Jedná se o režimové oddělení. Velmi podrobný vnitřní řád oddělení omezuje volný pohyb pacientů i nakládání s osobními věcmi, jako je mobilní telefon, přístup k internetu a podobně. „Většinu pacientů oddělení tvoří pacienti se soudně nařízeným ochranným sexuologickým léčením. Lze však hospitalizovat i dobrovolné pacienty, kteří mají problém se strukturou své sexuality a chtějí se podrobit léčení“. Celková kapacita oddělení je 21 lůžek rozdělených na tři čtyřlůžkové pokoje, dva třílůžkové, jeden dvoulůžkový a jeden samostatný pokoj (zpravidla pro předsedu spolusprávy pacientů).

Doba ústavního ochranného léčení je závislá na pacientově zdravotním stavu, jeho spolupráci, otevřenosti a dodržování řádu oddělení. Po přijetí do ochranného léčení seznámíme pacienta s jeho právy a povinnostmi, s předpokládanou dobou léčení, s individuálním léčebným postupem a vnitřním řádem oddělení. Pacienti jsou seznámeni s diagnózou své nemoci a jejími projevy, s možnostmi léčby, ordinovanými léky a jejich nežádoucími účinky a případnou prognózou.

Podle míry spolupráce a náhledu na svou sexuologickou problematiku jsou pacienti postupně zařazeni do jednotlivých režimů (D, C, B, A). Vnitřní řád oddělení tyto režimy pevně definuje a stanovuje volnost pohybu pacientů (vycházky po areálu s doprovodem, bez doprovodu, propustky mimo areál PNB), nakládání s mobilními telefony, notebooky, DVD či tablety, přístup k internetu apod. Na oddělení není přístup na internet umožněn, nicméně pokud již pacient chodí na samostatné vycházky, může využívat internet v kavárně nemocnice.

Léčení na oddělení 5 je založeno na režimu, biologické terapii (potřebná medikace), ale zejména na psychoterapii, která vyžaduje spolupráci a otevřenost. „Na oddělení probíhá arteterapie, nácvik asertivního chování a jednání, spirituální péče a relaxace. Dvakrát týdně probíhá skupinová psychoterapie, která je hlavním léčebným prostředkem. Vizita je jedenkrát týdně, vždy v úterý, kde se řeší jednak zdravotní stav pacienta a jednak žádosti pacientů na terapeutický tým. Většinou se jedná o propustky mimo areál nemocnice“. Individuálnímu léčebnému postupu se během ochranné léčby musí pacient podrobit ze zákona. Pokud by svým jednáním mařil výkon nebo ztěžoval účel ochranné léčby (zejména útěkem z ústavu) může být potrestán odnětím svobody až na 2 roky.

Uvádí MUDr. Jiří Švarc PhD.


Dlouhodobé ochranné léčení – oddělení 24 patro

Oddělení 11 (t.č. na odd.  24 I. patro) slouží k následné  léčbě mužů se soudem nařízeným ochranným léčením ústavním (tzv. psychiatrickým, protialkoholním, protitoxikomanickým). Pacienti s ochranným léčením sexuologickým jsou zde v případě nespolupráce na sexuologickém pavilonu 5. Pacienti přichází většinou překladem z  jiného oddělení nemocnice, ale i z centrálního příjmu. Oddělení poskytuje komplexní psychiatrickou péči široké diagnostické škále duševních onemocnění včetně poruch osobnosti, s cílem vytvořit u pacientů náhled na onemocnění či závislost. Pokračuje zde  započatý program z předešlého odd. s důrazem na režimovou terapii, práci s rodinou; dochází zde k uvolňování mimo pavilon a k přípravě na výstup do ambulantních podmínek.  Oddělení koordinují kromě primáře 2 lékaři: vedoucí lékařka a sekundární lékař/ka.


Příjmové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou nebo kombinovanou – oddělení 17

„Ochranné léčení se ukládá pachatelům trestného činu, jejichž příčetnost byla snížena duševní poruchou – v tomto případě se jedná o ochranné léčení psychiatrické. Lidem, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s užíváním návykové látky, se ukládá ochranné léčení protitoxikomanické nebo protialkoholní. Na oddělení 17 se léčí i pacienti bez ochranné léčby, zejména ti, kteří na pravomocné uložení ochranné léčby teprve čekají. Oddělení 17 může sloužit i pro nebezpečné psychiatrické pacienty nebo pro soudem nařízené pozorování duševního stavu. Poslední dobou přibývá dobrovolných pacientů, například těch, kteří ochrannou léčbu ukončili a žádají další dobrovolné léčení.

Oddělení je rozděleno na dvě samostatné části. “Pacienti jsou přijímáni na přízemí oddělení 17 a po dosažení uložených cílů v případě zlepšení seberegulačních schopností (během prvních 6 týdnů) jsou překládáni na terapeutické oddělení do prvního patra. Celková kapacita oddělení je 40 lůžek. Lůžka jsou rozdělena do čtyřlůžkových, třílůžkových a dvoulůžkových pokojů. K dispozici je i samostatný pokoj.

Při přijetí k ochranné léčbě seznámíme pacienta s jeho právy a povinnostmi, s předpokládanou dobou léčení, s individuálním léčebným postupem a vnitřním řádem oddělení. Později také s diagnózou jeho nemoci a jejími projevy, s možnostmi léčby, ordinovanými léky a jejich nežádoucími účinky a s prognózou. Seznámení se s podrobným řádem oddělení je podle něj jednou z podmínek léčení. U řady pacientů je v léčení nutná i farmakoterapie.

Mezi terapeutické aktivity patří pravidelné vizity, psychotereapeutické skupiny, pracovní terapie a pohovory. Je možné docházet na centrální terapii a hipoterapii. Dále na oddělení probíhá arteterapie, nácvik relaxace a asertivního chování a spirituální péče,“ uvádí Jiří Švarc. Třikrát týdně probíhá skupinová psychoterapie. „V obou patrech jsou psychoterapeutické skupiny závislých pacientů a psychoterapeutické skupiny pacientů s psychózou. V případě potřeby vznikne „duální“ skupina. V obou patrech podle něj probíhá pracovní terapie pod vedením terapeutů. „Pacienti pracují buď v dílně oddělení 17, v zahradnictví nebo v centrálních dílnách nemocnice.

Předpokládaná doba ústavního ochranné léčby je zpravidla několik měsíců v závislosti na zdravotním stavu pacienta, na tom, jak pracuje na uložených úkolech, jak spolupracuje při dodržování řádu oddělení, a také jaký má náhled na svoji poruchu. Individuálnímu léčebnému postupu se během ochranné léčby musí pacient podrobit ze zákona. Pokud by svým jednáním mařil výkon nebo ztěžoval účel ochranné léčby (zejména útěkem z ústavu) může být potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Ochrannou ústavní léčbu může soud změnit na zabezpečovací detenci, jestliže ochranná léčba neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti. Po dosažení cíle ochranné léčby zašleme Obvodnímu soudu pro Prahu 8 návrh na propuštění z ústavního ochranného léčení. Tento návrh má právo zaslat i pacient s tím, že zákonným důvodem k propuštění je splnění účelu ochranné léčby.

Uvádí MUDr. Jiří Švarc PhD.