# Rehabilitace

Domů / LÉČBA / Rehabilitace

CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A TERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie vede Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie, pavilon č. 4, statek (hipoterapie)

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová

Ambulantní fyzioterapie a ergoterapie pro veřejnost: https://rehabilitace.bohnice.cz
V případě zájmu o uskutečnění praxe na našem oddělení kontaktuje vedoucího daného oboru a vyplňte formulář.


FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je součástí komplexní rehabilitace a zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch zejména pohybového aparátu, ale i dalších systémů. Využívá postupy fyzikální terapie a škálu metod kinezioterapie a měkkých a mobilizačních technik. Fyzioterapeut poskytuje edukaci a doporučení pro pacienta, rodinné příslušníky a ošetřující personál, jehož součástí je také autoterapie, využívání kompenzačních pomůcek, nácvik správné ergonomie a pohybového režimu.

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie poskytuje individuální a skupinové terapie pro pacienty nemocnice a v rámci ambulantního provozu také individuální terapie pro nehospitalizované pacienty. Více informací naleznete na webových stránkách: rehabilitace.bohnice.cz

Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Anna Jindrová Kopecká, linka 634.


ERGOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje ergoterapii hospitalizovaným pacientům formou skupinových nebo individuálních terapií. V rámci individuální terapie lze s pacientem provádět nácvik personálních denních činností, nácvik instrumentálních aktivit všedního dne, funkční ergoterapii a poradenství. V rámci těchto oblastí jsou specifikovány konkrétnější činnosti, např. trénink kognitivních funkcí, trénink psychosociálních složek činnosti atd.

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie poskytuje individuální a skupinové terapie pro pacienty nemocnice a v rámci ambulantního provozu také individuální terapie pro nehospitalizované pacienty. Více informací naleznete na webových stránkách: rehabilitace.bohnice.cz

Vedoucí ergoterapeut: Mgr. Kristýna Jedličková, linka 511.


LOGOPEDIE

Logopedie v PNB je určena klientům v péči Psychiatrické nemocnice Bohnice, provádí ji klinický logoped a řečový terapeut.

Logopedie se zabývá diagnostikou a následnou terapií nejčastěji u poruch získaných po CMP či degenerativních poruch. Vnímáme též důležitost pragmatické roviny jazyka jako takového, zabýváme si i nácvikem a rozvojem komunikačních dovedností v reálném prostředí.

V rámci logopedie se mohou po domluvě s pacientem a na oddělení účastnit i canisterapeutičtí psi, kteří napomáhají komunikačnímu propojení s klientem, aktivizaci, snižování tenze, cvičení jemné motoriky, cvičení artikulace, emočnímu zpestření.

Terapeutický tým: Mgr. Ester Lochmanová, Věra Hořejší, linka 406.


HIPOTERAPIE

Věnujeme se převážně psychoterapii prostřednictvím koně pro klienty naší nemocnice metodou přirozené komunikace. Jedná se o psychosociální stimulaci a tělovou terapii.

Ambulantně nabízíme dětským klientům (do 3 let) s obtížemi z oblasti neurologie a ortopedie (DMO, hypotonický syndrom, skolióza, dlouhotrvající bolesti zad) fyzioterapii prostřednictvím koně. Jedná se o pasivní jízdu na hřbetě vedeného, speciálně připraveného koně. Obvykle probíhá v tříměsíčních cyklech. Více na: https://hipoterapie.bohnice.cz


ZOOTERAPIE

Terapie prostřednictvím zvířat je určena klientům Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Zooterapie v kontextu bazální stimulace je určena převážně gerontopsychiatrickým pacientům a probíhá na jednotlivých odděleních. Terapie spočívá v dotykovém kontaktu se zvířetem a rozhovoru s terapeutem. Využíváme králíky. Věnujeme se také canisterapii.

Zooterapie jako forma sociální rehabilitace je určena pacientům následné péče. Terapie spočívá v procvičování pracovních návyků a sociálních dovedností. Zaměřujeme se na péči o zvířata v přirozeném prostředí. Využíváme králíky, morčata, ovce, kozy, psy, staré koně.

Vedoucí hipoterapeut: Hana Hermannová, linka 469 (všední dny 12:00 – 13:00 hodin).