# Rehabilitace

Domů / LÉČBA / Rehabilitace

CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie vede Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie, pavilon č. 4, statek (hipoterapie)

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová

Fyzioterapie pro veřejnost

Telefonní číslo pro omlouvání z terapie, podání informací: 284 016 518.
Objednávání nových pacientů probíhá ve všední dny v časech 7:30 – 11:00, osobně s platnou žádankou FT na oddělení č. 4 – Rehabilitace (zvonek Elektroléčba).
Provozní doba ambulance pro veřejnost: Po – Pá 7:00 – 11:30 hodin.

Nabízíme tyto procedury:

  • individuální léčebná tělesná výchova: analytické cvičení, PNF, senzomotorická stimulace, reflexní lokomoce dle Vojty, McKenzie terapie, SM systém
  • manuální techniky: měkké techniky a mobilizace, kineziotaping, taping, manuální lymfodrenáž
  • fyzikální terapie: ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie, laser, vířivá vana na horní a dolní končetinu, přístrojová lymfodrenáž.

Procedury nehrazené ze zdravotního pojištění: kineziotaping, taping, laser, manuální a přístrojová lymfodrenáž.


Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Laserterapie:
pro aplikaci laseru je nutná indikace lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, revmatolog…)
dle velikosti ošetřované plochy a použité intenzity: 1 aplikace 150–300 Kč.

Kineziotaping, lymfotaping:
cena materiálu + aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 1 cm = 3 Kč.
vlastní kineziotape + cena aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 50–200 Kč.

Manuální lymfodrenáž:
pro aplikaci manuální lymfodrenáže je nutná indikace lékaře (onkolog, rehabilitační lékař…)
dolní končetina: 380 Kč
obě dolní končetiny: 760 Kč
horní končetina: 380 Kč
obě horní končetiny: 760 Kč
krk zezadu: 300 Kč
obličej: 380 Kč
hrudník, záda, bedra: 300 Kč

Přístrojová lymfodrenáž: 300 Kč

Navazující individuální fyzioterapie:
Dle uvážení fyzioterapeuta možnost dokoupení navazující individuální fyzioterapie – dle indikace fyzioterapeuta, dle časové náročnosti a použité metodiky: jedna terapie 300–750 Kč.


ERGOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje ergoterapii hospitalizovaným pacientům formou skupinových nebo individuálních terapií. V rámci individuální terapie lze s pacientem provádět nácvik personálních denních činností, nácvik instrumentálních aktivit všedního dne, funkční ergoterapii a poradenství. V rámci těchto oblastí jsou specifikovány konkrétnější činnosti, např. trénink kognitivních funkcí, trénink psychosociálních složek činnosti atd.
Vedoucí ergoterapeut: Mgr. Kristýna Jedličková, linka 511, Mob.: 734 268 689.


KINEZIOTERAPIE

Skupinová kinezioterapie probíhá v prostorách Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie, ale i na jednotlivých odděleních. Za hezkého počasí využíváme i zahrady jednotlivých oddělení, travnaté plochy, hřiště, petanqueové hřiště, venkovní prostor na ruské kuželky nebo tenisové kurty. Skupinová kinezioterapie je určena především hospitalizovaným pacientům, u kterých je nutný zvýšený dohled a vedení.
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Farová Gilová, tel. číslo 284 016 652, email: kinezioterapie@bohnice.cz.


LOGOPEDIE

Logopedie v PNB je určena klientům v péči Psychiatrické nemocnice Bohnice, kterou provádí klinický logoped a řečový terapeut. V rámci logopedie se může po domluvě s pacientem a na oddělení účastnit i canisterapeutický pes, který napomáhá komunikačnímu propojení s klientem, aktivizaci, snižování tenze, cvičení jemné motoriky, cvičení artikulace, emoční zpestření.
Terapeutický tým: Mgr. Ester Lochmanová, Mgr. Věra Hořejší, tel. číslo 284 016 450.


HIPOTERAPIE

Klientům s obtížemi z oblasti neurologie a ortopedie (DMO, hypotonický syndrom, CKP, sclerosa multiplex, skoliosa, dlouhotrvající bolesti zad) nabízíme terapii prostřednictví koně. Jedná se o pasivní jízdu na hřbetě vedeného, speciálně připraveného koně. Obvykle probíhá v tříměsíčních cyklech. Více na: www.hipoterapie.bohnice.cz
Vedoucí hipoterapeutického střediska: Hana Hermannová, tel. číslo 284 016 469 (všední dny 12:00 – 13:00 hodin), 734 268 627.


Letáky ke stažení